Dječije odjeljenje

  • Štampa

Dječije odjeljenje Narodne biblioteke „Radosav Ljumović“ smješteno je u prizemnom dijelu zgrade i namijenjeno je najmlađim korisnicima, od predškolskog uzrasta do učenika osnovnih i prva dva razreda srednjih škola. Raspolaže sa fondom od preko 15.000 bibliotečkih jedinica. Pored slikovnica, obavezne školske domaće i strane lektire, te djela lijepe književnosti, ovaj fond nudi priručnu i encikopledijsku literaturu koja je prilagođena najmlađem uzrastu.