Odjeljenje periodike

  • Štampa

Odjeljenje periodike smješteno je u suterenu Biblioteke i u njemu se čuva i daje na korišćenje veliki broj serijskih publikacija. Biblioteka posjeduje preko 100 hiljada bibliotečkih jedinica periodičnih publikacija, koje su po svojoj tematici i koncepciji veoma različite - Letopis Matice srpske, Delo, Savremenik, Stvaranje, Treći program, Almanah, Pedagogija, Praxis, Ekonomist, Medicinski glasnik. U ovom fondu nalazi se i veliki broj službenih peridičnih publikacija: Službeni list Crne Gore, Službeni list SFRJ  i raznolik izbor dnevnih novina i magazina – Pobjeda, Vijesti, Dan, Politika...