Legat Antonije Stojanović

Ličnu biblioteku Antonije Bulat Stojanović, poznate podgoričke advokatice, Biblioteci „Radosav Ljumović“ poklonio je njen suprug Milinko Stojanović, takođe ugledni advokat. Ovaj legat broji 632 naslova i u njemu se nalazi literatura iz oblasti pravnih nauka i pravu bliskih struka. Ovaj bračni par je za života pomagao pojedincima, institucijama i svom rodnom gradu.

Legat Bose i Tanje Đurović

Bosiljka-Bosa Đurović rođena je 1911. godine u Podgorici. Učiteljsku školu završila je u Beogradu i jedno vrijeme radila kao učiteljica u Danilovgradu. Kao borac Pete proleterske brigade učestvovala je u Drugom svjetskom ratu. Nakon rata bila je potpredsjednik Skupštine opštine Titograd i direktor Zavoda za socijalno osiguranje. Njena kćerka Stanka-Tanja rođena je u Nikšiću 1941. godine. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu na katedri za istoriju umjetnosti. Radila je kao rukovodilac Moderne galerije i Galerije „Risto Stijović“. Objavila je veliki broj članaka i eseja iz oblasti likovne kritike.

Legat dominantno čine encikopledije, leksikoni, priručnici i monografije. 

Legat prof. dr Andrije Lainovića

Dr Andrija Lainović rođen je u Grahovu 1903. godine. Osnovnu i srednju školu završio je u Podgorici, a Filozofski fakultet - odsjek za uporednu književnost sa istorijom književnosti i francuski jezik i literaturu u Beogradu. Doktorirao je 1956. godine na Sorboni. Bio je redovni profesor Filozofskog fakulteta u Skoplju.  Prošlost crnogorskog naroda i Podgorice bili su centar njegovog interesovanja.

Godine 1989, po želji dr Lainovića, porodica je poklonila njegovu ličnu biblioteku Narodnoj biblioteci „Radosav Ljumović“. Biblioteka broji 2.282 naslova iz različitih oblasti: vrijedna književna djela, istorijske studije o crnogorskoj i podgoričkoj prošlosti, kao i dosta starih i rijetkih knjiga. Značajan broj knjiga je na francuskom jeziku.  

Legat Đorđa Nikprelevića

Đorđe Nikprelević je rođen u Zatrijepču, gdje je završio osnovnu školu. Školovanje je nastavio u podgoričkoj Gimnaziji, Pravni fakultet završio u Novom Sadu, a postdiplomske studije u Zagrebu. Aktivno je radio u društveno-političkim organizacijama SFR Jugoslavije i organima SO Titograd. Objavljivao je članke iz oblasti ekonomije i prava u raznim listovima i časopisima, a njegovo poznato djelo je „Malisorski ustanak 1910“.

Legat, koji su njegova kćer i sin poklonili Biblioteci, broji 523 knjige, dominantno iz oblasti istorije crnogorskog i albanskog naroda, a dio pripada i lijepoj književnosti.  

Legat dr Ilinke-Ivke Đelević

Dr Ilinka-Ivka Đelević rođena je selu Vilac (Bratonožići) 1909. godine. Diplomirala je medicinu u Beogradu. Bila učesnik Drugog svjetskog rata i kao ljekar pridružila se partizanima na Sremskom frontu. Nakon rata vodila je Dječiju kliniku u Beogradu. Umrla je 1999. godine.

Svojoj dragoj Podgorici, odnosno Narodnoj biblioteci „Radosav Ljumović“, poklonila je je porodičnu biblioteku. U ovome legatu ima dosta naslova iz klasične književnosti, istorije, filozofije, umjetnosti, leksikografije i medicine. 

Legat Branka Đukića

Branka Đukić poklonila je cjelokupni fond lične biblioteke svog supruga, pok. Branka Đukića, Narodnoj biblioteci „Radosav Ljumović“. U njemu se nalazi 4.114 knjiga. Dr Branko Đukić bio je pravnik i govorio je desetak stranih jezika. Napisao je i preveo veliki broj knjiga iz istorije radničkog pokreta, književnosti i pravnih nauka. Posebna vrijednost legata su rječnici (preko 200 rječnika raznih jezika), ali i veliki broj leksikografskih izdanja. 

Legat Jova Zagore

Jovo Zagora, rođen Božović, po rodnom selu je uzeo pseudonim Zagora. Bio je veoma zanimljiva ličnost i poznat je kao jedan od prvih Crnogoraca koji je svoju sudbinu vezao za komunističku revoluciju. Pisao je pjesme, priče i zapisivao narodne umotvorine. Jedan je od osnivača Socijalističke partije (1919) u Podgorici.

Godine 1978. svoju biblioteku poklonio je našoj ustanovi. Pored publikacija iz domaće i strane književnosti, u ovome legatu nalaze se svi brojevi nikšićkog časopisa „Valjci“ i svi brojevi 30-tih i 40-tih godina prošlog vijeka zagrebačkog časopisa „Nova Evropa“.  

Legat Svetislava i Smilje Pavićević

Legat Svetislava i Smilje Pavićević Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“ dobila je 2007. godine i u njemu se nalazi 2.137 knjiga.

Profesor Svetislav Pavićević rođen je u Lalevićima (Danilovgrad) 1937. godine. Doktorirao je u oblasti društvenih nauka i radio kao univerzitetski profesor u Beogradu. Pisao je pjesme, priče, romane, studije, drame, eseje.

Strukturu legata čine knjige iz književnosti (strane i domaće), istorije, filozofije, estetike, etike, istorije umjetnosti i iz drugih naučnih oblasti.

Legati

Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“ u odjeljenju posebnih fondova čuva više legata, lične biblioteke poznatih naučnika i umjetnika ili istaknutih javnih i kulturnih radnika. Ovi fondovi su nezamjenljivi dokumenti i imaju veliku vrijednost, kako po sadržaju tako i kao svjedočanstvo o ličnostima kojima su pripadale, a to su: Legat Jova Zagore, Ilinke-Ivke Đelević, dr Andrije Lainovića, Bose i Tanje Đurović, Antonije Stojanović, Svetislava i Smilje Pavićević, Branka Đukića i Đorđa Nikprelevića.