Legat Jova Zagore

  • Štampa

Jovo Zagora, rođen Božović, po rodnom selu je uzeo pseudonim Zagora. Bio je veoma zanimljiva ličnost i poznat je kao jedan od prvih Crnogoraca koji je svoju sudbinu vezao za komunističku revoluciju. Pisao je pjesme, priče i zapisivao narodne umotvorine. Jedan je od osnivača Socijalističke partije (1919) u Podgorici.

Godine 1978. svoju biblioteku poklonio je našoj ustanovi. Pored publikacija iz domaće i strane književnosti, u ovome legatu nalaze se svi brojevi nikšićkog časopisa „Valjci“ i svi brojevi 30-tih i 40-tih godina prošlog vijeka zagrebačkog časopisa „Nova Evropa“.