Čitaonice

  • Štampa

Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“ svojim korisnicima nudi četiri čitaonice: opštu, dječiju, naučnu i čitaonice periodike.

Opšta čitaonica, nalazi se na prvom i drugom spratu Biblioteke i raspolaže sa 157 čitalačkih mjesta. Opremljena je modernim i funkcionalnim namještajem. Klimatizovana i dobro osvijetljena pruža odlične uslove za rad i učenje.

Članovi Biblioteke imaju na raspolaganju 5 računara sa internet konekcijom i mogućnost korišćenja bežičnog interneta.

Čitaonica periodike korisnicima nudi na čitanje i prelistavanje veliki broj dnevnih i nedjeljnih novina (Pobjeda, Vijesti, Dan, Dnevne novine, Vreme, NIN, Globus...), te serijske publikacije iz različitih oblasti stvaranja. 

Naučna čitaonica ima 26 čitalačkih mjesta i nalazi se na drugom spratu Biblioteke. U ovoj čitaonici koristi se građa iz referensne zbirke, kao i dio stručne literature koji se ne pozajmljuje van Biblioteke. 

Članovima je omogućeno korišćenje bežičnog interneta.

Dječija čitaonica namijenjena je najmlađim čitaocima, od predškolskog do srednjoškolskog uzrasta. Smještena je u prizemlju Biblioteke i raspolaže sa 26 čitalačkih mjesta. Pored slikovnica, ovo Odjeljenje raspolaže sa priručnom i encikopledijskom literaturom namijenjenom predškolskom i osnovnoškolskom uzrastu.  

Dječija čitaonica Biblioteke raspolaže sa 3 računara sa internet konekcijom i omogućeno je korišćenje bežičnog interneta.