Kako se učlaniti

  • Štampa

Član Narodne biblioteke „Radosav Ljumović“ postaje fizičko lice koje uplati propisanu članarinu, u iznosu od 5 eura, na račun Biblioteke 550-3026130-20. Prilikom upisa potrebno je pokazati važeća dokumenta (lična karta, legitimacija izbjeglih i raseljenih lica, za strane državljane pasoš, a za djecu lična karta roditelja ili staratelja).

Članarina važi jednu kalendarsku godinu.

Dobijanjem članske karte korisnici stiču pravo na korišćenje svih usluga i fondova Biblioteke.

Svaki član Biblioteke dužan je da se pridržava Pravilnika o uslovima, načinu korišćenja i zaštiti bibliotečke građe.