Pristup internetu

  • Štampa

Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“ svojim korisnicima nudi besplatan Wireless (bežični internet) koji omogućava nesmetan pristup najraznovrsnijim informacijama, razgledanje elektronske pošte i drugo. 

U Opštoj čitaonici Biblioteke članovi imaju na raspolaganju 5 računara sa internet konekcijom.

Dječija čitaonica Biblioteke raspolaže sa 3 računara sa internet konekcijom.