Veče sjećanja na akademika Božinu Ivanovića

  • Štampa

Kosa sala Narodne biblioteke „Radosav Ljumović“ Podgorica,

ČETVRTAK, 11. aprila 2019. godine, sa početkom u 19:00 sati

 

Narodna biblioteka Radosav Ljumović Podgorica, u okviru serijala SJEĆANJE NA PRIJATELJE BIBLIOTEKE, organizuje

 

VEČE SJEĆANJA NA

akademika BOŽINU IVANOVIĆA

 

Učestvuju:

akademik Vukić PULEVIĆ,  

Marko ŠPADIJER   i

Božidar JAREDIĆ

 

Medijatorka:

Vesna ŠOŠKIĆ

 

Muzički dio večeri:

Miloš PAVIĆEVIĆ, gitara

 

Bio je nastavnik osmogodišnje škole, profesor i direktor Srednje tehničke škole u Titogradu, naučni radnik i direktor Biološkog zavoda u Titogradu, generalni direktor Radio-televizije Titograd, član Predsjedništva SSRN CG, član Predsjedništva i predsjednik Predsjedništva Crne Gore, profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, sekretar Republičkog sekretarijata za obrazovanje (ministar prosvjete), utemeljivač Matice crnogorske...

Naučnim radom bavio se na institutima u Beogradu, Zagrebu i Titogradu.

Između ostalih, dobitnik je nagrada „Oslobođenje Titograda“, „Oktoih“, „Trinaestojulske nagrade“, Plakete „Smithsonian Instutution – Washington“... Nosilac je Ordena zasluga za narod sa srebrnim zracima i Ordena Republike sa srebrnim vijencem.

Autor je knjiga: „Dinamika fizičkog razvoja učenika Titograda“ (1970), „Slatkovodne ribe Jugoslavije“ (1971), „Ichtyofauna of Skadar Lake“ (1973), „Škole i obrazovanje u Crnoj Gori“ (1981), „Ontogenetski razvoj i antropološke karakteristike omladine Crne Gore“ (1985), „Durmitorci“ (1987), „Morfološke osobine jugoslovenskih naroda“ (1990), „Dinasti Petrović – Njegoš, antropološko-kulturološki okvir“ (1993), „Antropomorfološke osobine Petra II Petrovića Njegoša“ (1994), „Antropologija (antropomorfologija)“ (1996), „Ćipur“ (1998) i „Njegoš, antropološki atlas“ (2002). Koautor je „Antropološkog praktikuma“ (1989).

Objavio je više stručnih i naučnih radova iz više oblasti. Bio je član redakcija i savjeta naučnih časopisa i enciklopedija, te urednik zbornika i monografskih izdanja.

Umro je 2002. godine.