Predstavljanje knjige "Albanci i ja" Jovana Nikolaidisa

Kosa sala Biblioteke „Radosav Ljumović“ Podgorica,

ČETVRTAK, 20. juna 2019. godine, sa početkom u 19:00 sati

 

Narodna biblioteka Radosav Ljumović Podgorica organizuje predstavljanje knjige  

 

ALBANCI I JA

autora Jovana NIKOLAIDISA

 

Učestvuju:

dr Vladimir VOJINOVIĆ,

Gazmend ČITAKU  i

autor

Medijatorka:

Vesna ŠOŠKIĆ

 

Jovan Nikolaidis (pseudonimi: Joanis Arvanitas, San­dro Galeb) rođen je u Ulcinju 1950. godine. Od 1974. do 1992. živio u Sara­jevu. Vraća se u rodni grad, djelujući kao pisac, izdavač, novinar, prevoditelj, uporan u afir­maciji crnogorske multikulturalnosti.

Balkan doživljava mogućim područjem tolerancije i mirna suživota. Osnivač je prvih crnogorskih novina na albanskom jeziku – „Kronika”, osnivač i dugogodišnji urednik časopisa za kulturu “PLIMAplus” te ogranka Matice crnogorske u Ulcinju. Član je Crnogorskoga društva nezavisnih književnika (CDNK).

Djela: Valdinos 33, roman; Ulcinjska pisma, eseji; Crnogorska krivica, politički eseji; Valdinos, priče/roman; Čapuri, pjesme; Budim se sa tuđinom u sebi, pjesme; Montenegro i/ili Crna Gora, eseji; Monahos, esej; Raznosači kostiju, eseji; Kosa mu je blistala, modra, svilenkasta, priče; Starac u zalivu, priče; Naši su životi bjekstva, roman; Dvadeset vedrih tema, mini-eseji, Dnevnik o ništavilu, roman, Albanci i ja, putopisni esej.