VEČE SJEĆANJA NA ZVEZDANA FOLIĆA

Kosa sala Narodne biblioteke „Radosav Ljumović“ Podgorica,

UTORAK, 19. novembra 2019. godine, sa početkom u 19:00 sati

Narodna biblioteka Radosav Ljumović Podgorica, u okviru serijala SJEĆANJE NA PRIJATELJE BIBLIOTEKE, organizuje

 

VEČE SJEĆANJA NA

ZVEZDANA FOLIĆA

 

 

Učestvuju:

Dr Čedomir BOGIĆEVIĆ,

Mr Vanja VUKOVIĆ   i

Dr Adnan PREKIĆ

 

Medijatorka:

Vesna ŠOŠKIĆ

 

Muzički dio programa:

Učenici Srednje muzičke škole „Vasa Pavić“ Podgorica

 

 

Zvezdan Folić (Titograd, 1963 – Podgorica, 2014), doktor istorijskih nauka.

Zvanje magistra stekao je 1998. sa temom: Agrarna reforma u Crnoj Gori 1945-1947. Doktorsku disertaciju “Država i vjerske zajednice u Crnoj Gori 1945-1965” odbranio je 2006. godine na Filozofskom fakultetu u Nikšiću.

Koautor je brojnih publikacija, te autor velikog broja članaka i priloga.

Objavio je knjige “Vjerske zajednice u Crnoj Gori 1918-1953”, “Država i vjerske zajednice u  Crnoj Gori 1945-1965” i “Istorija muslimana Crne Gore”.