PODGORIČKA ISTORIJSKA ČITANKA Huseina-Cena Tuzovića

Kosa sala Biblioteke „Radosav Ljumović“ Podgorica,

ČETVRTAK, 30. januara 2020. godine, sa početkom u 19:00 sati

 

Narodna biblioteka Radosav Ljumović Podgorica i Savez udruženja boraca NOR-a i antifašista Crne Gore pozivaju Vas na predstavljanje knjige

 

 

 

PODGORIČKA ISTORIJSKA ČITANKA

autora Huseina-Cena TUZOVIĆA

 

 

Učestvuju:

Zuvdija HODŽIĆ,

Nebojša BURZANOVIĆ,

Jadranka SELHANOVIĆ,

Danilo BURZAN  i

Autor

 

Moderator:

Dragan Mitov ĐUROVIĆ