Legati

  • Štampa

Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“ u odjeljenju posebnih fondova čuva više legata, lične biblioteke poznatih naučnika i umjetnika ili istaknutih javnih i kulturnih radnika. Ovi fondovi su nezamjenljivi dokumenti i imaju veliku vrijednost, kako po sadržaju tako i kao svjedočanstvo o ličnostima kojima su pripadale, a to su: Legat Jova Zagore, Ilinke-Ivke Đelević, dr Andrije Lainovića, Bose i Tanje Đurović, Antonije Stojanović, Svetislava i Smilje Pavićević, Branka Đukića i Đorđa Nikprelevića.