Legat Đorđa Nikprelevića

Đorđe Nikprelević je rođen u Zatrijepču, gdje je završio osnovnu školu. Školovanje je nastavio u podgoričkoj Gimnaziji, Pravni fakultet završio u Novom Sadu, a postdiplomske studije u Zagrebu. Aktivno je radio u društveno-političkim organizacijama SFR Jugoslavije i organima SO Titograd. Objavljivao je članke iz oblasti ekonomije i prava u raznim listovima i časopisima, a njegovo poznato djelo je „Malisorski ustanak 1910“.

Legat, koji su njegova kćer i sin poklonili Biblioteci, broji 523 knjige, dominantno iz oblasti istorije crnogorskog i albanskog naroda, a dio pripada i lijepoj književnosti.