Legat Bose i Tanje Đurović

  • Štampa

Bosiljka-Bosa Đurović rođena je 1911. godine u Podgorici. Učiteljsku školu završila je u Beogradu i jedno vrijeme radila kao učiteljica u Danilovgradu. Kao borac Pete proleterske brigade učestvovala je u Drugom svjetskom ratu. Nakon rata bila je potpredsjednik Skupštine opštine Titograd i direktor Zavoda za socijalno osiguranje. Njena kćerka Stanka-Tanja rođena je u Nikšiću 1941. godine. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu na katedri za istoriju umjetnosti. Radila je kao rukovodilac Moderne galerije i Galerije „Risto Stijović“. Objavila je veliki broj članaka i eseja iz oblasti likovne kritike.

Legat dominantno čine encikopledije, leksikoni, priručnici i monografije.