Vitold Gombrovič: Naša erotska drama

  • Štampa

Vitold Gombrovič je u ovoj knjizi sabrao novinske tekstove koje pronašao u Narodnoj biblioteci u Buenos Ajresu. Gombrovičeva „erotska drama“ se odvija na pozornici Latinske Amerike, a glavni glumci su muškarac i žena. Na pozornici se odvija drama između muškarca i žene. Latinoamerikanka želi, kako Gombrovič piše da bude „žena cvijet“ i „žena djevojčica“. Ona je zarobljena u sopstvenoj ljepoti i čeka ljubav koja će biti krunisana brakom. Čekajući tu ljubav ona je pasivna, lijena, ne učestvuje u životu. Evropljanka je iskrenija, punija života. Ona ne čeka da bude osvojena, ona i osvaja, ona je predmet zavođenja ali i sama zavodi. Nije potrebno po Gombrovičevom sudu da se muškarac i žena pokoravaju jedno drugom, da se mijenjaju, nego je važno da se prate i preklapaju i onda neće izostati i prava ljubav, biće više duhovnosti, radosti i „zdravog erotizma“.