Teri Iglton: Nakon teorije

  • Štampa

 „Autor je preko pedeset književnokritičkih i književnoteorijskih knjiga, a neke od njih, kao što su Teorija književnosti: Uvod (1983), zatim Kritika i ideologija: studija marksističke književne teorije (1976), Ideologija estetskog (1990) i Iluzija postmodernizma (1996), predstavljaju nezaobilaznu literaturu svakome ko se bavi naukom o književnosti, a sveprisutne su na univerzitetima te u akademskim i intelektualnim krugovima. Premda je polje njegovog interesovanja široko i obuhvata književnu kritiku, teoriju i publikacije za širu čitalačku publiku, odnos književnosti i ideologije dominantna je tema njegovih knjiga. Studija „Nakon teorije“ nimalo ne zaostaje za Igltonovim najboljim tekstovima i predstavlja sumiranje savremene akademske scene kada je riječ o književnoj teoriji i kulturološkim studijama. U njoj autor ispituje razloge nekadašnjeg uspona i današnjeg pada teorije, nastanak kulturoloških studija i rušenje barijera između visoke i niske kulture, te postavlja pitanje da li naša opsjednutost kulturom znači da smo previdjeli bitne stvari. Upozoravajući na to da je teorija sve manje prisutna, on naglašava kako je vrijeme da se suočimo s esencijalnim istinama koje je postmodernizam poricao – pitanjem ljubavi, zla, smrti, morala, metafizike, religije i revolucije, pošto su ova pitanja danas bitnija nego ikada“, zapisuje prevodilac Petar Penda u predgovoru.