Katalozi

  • Štampa

Katalozi predstavljaju sređen popis bibliotečkog fonda i osnovni su instrument informacija za korisnike. Kompletna bibliotečka građa je kataloški obrađena i dostupna korisnicima.  Do 1992. godine Biblioteka izrađuje lisne kataloge, a nakon toga u upotrebi su i elektronski katalozi.

Od 1992. do 2005. godine uporedo su izrađivani elektronski i lisni katalozi. Najprije u programu BIBLIS, a kasnije u programu BIBLIO, koji je bio usklađen sa ISBD standardima. Od 2005.  godine elektronska kataloška obrada odvija se u sistemu uzajamne katalogizacije u mreži COBISS.Net. Prelaskom na sistem COBISS prestala je potreba izrade kataloških listića. 

Baza BIBLIO sadrži 28.220 zapisa za preko pedeset hiljada publikacija i osim lisnog kataloga dostupna je i u lokalnoj kompjuterskoj bazi. Broj kataloških zapisa u COBISS-u premašio je 15.000 i oni su dostupni putem interneta.